skip to content »

alexey-naumov.ru

Reformationsbibeln online

Vi inriktar oss på att erbjuda kristet innehåll i utbudet.

reformationsbibeln online-56reformationsbibeln online-90reformationsbibeln online-13

De flesta andra översättningarna utgår från Westcott-Hort. Originalet skrevs av en man som hette Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt. År 2000 var även Gamla testamentet klart, därav varav namnet Bibel 2000.Arbetet påbörjades 19 gavs nya testamentet ut, arbetet fortsatte med gamla testamentet som blev klart år 2000, se Bibel 2000.Typ: ord för ord NT: 1981Den svenske biskopen Bo Giertz (1905-1998) gjorde en modern översättning att utgå från när han författade kommentarer till alla Nya testamentets böcker.Höga visan (1960), Predikaren (1961), Jobs bok (1969), Ordspråksboken (1970), Samuels bok (1977), Jesajas bok (1977), Första Mosebok (1979) Psaltaren (1982) och Profeterna (1996).Typ: ord för ord/parafras GT: 1960-1996Svenska Folkbibeln en väl etablerad översättning som också fått mycket positiv kritik för både sin trohet mot grundtexten och för sitt språk.Den första bibeln var Gustav Wasas bibel som kom ut på femtonhundratalet.

Sedan dess har det gjorts ett tiotal olika svenska översättningar, och dessa i sin tur i flera revideringar.

Typ: ord för ord Engelsk motsvarighet: King James Version NT: 2003GT: pågår nu Hemsida: Bibelsällskapets översättning med ett modernare språk. Typ: parafras Engelsk motsvarighet: Living Bible NT: 1974, 2003 (Nya Levande Bibeln)GT: 1977, arbetet med Nya Levande Bibeln Utgivare: Internationella Bibelsällskapets Hemsida: senaste statliga översättningen som har översatt bibeln till en modern och tydlig svenska som gör den tillgänglig för så många som möjligt i vår tid. Typ: ord för ord NT: 1981, 2000GT: 2000Hemsida: Heyman (1919-2013), var en svensk journalist, författare, översättare.

Hon vistades i Israel 1949-1954 och har gjort en egen friare översättning med en judisk angreppsvinkel av delar av GT.

Det är bra med många översättningar, ju flera översättningar desto tydligare framträder Guds ord.

En modern parafras översättning av Eugene Peterson som undervisade unga teologer i hebreiska och nytestamentlig grekiska i många år innan han blev församlingspastor.

Typ:parafras NT: 2012Psaltaren: 2013Hemsida: engelska)En modern översättning av Bibeln som är fri att använda.